over ons

Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt waaronder veertien basisscholen en een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). Naast de ondersteuning van de aangesloten vrijescholen in hun verdere groei zetten wij ons ook in om vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen.  

 

Lees meer over onze visie en missie, de vijf kernwaarden van onze stichting, hoe het bestuur is georganiseerd en de mensen die voor onze organisatie werken, het netwerk van bevriende organisaties waarmee wij samenwerken en hoe wij als stichting zijn ontstaan. Daarnaast kunt u bij downloads het jaarverslag, de statuten en diverse regelementen van onze stichting vinden.