Parcivalschool

Parcivalschool in Arnhem streeft naar kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs dat bij deze tijd en plaats past. Wij zijn trots op de goede resultaten van onze school waarin ouders, leerkrachten, Medezeggenschapsraad, Bevoegd gezag en Onderwijsinspectie vertrouwen hebben. 

Onze school heeft een dependance in Arnhem Noord aan de Spiekmanlaan. Hier wordt op dezelfde wijze aandacht geschonken aan het vrijeschoolonderwijs.

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO Kindercentrum De Santekraam. Zij heeft één huiskamer in de Parcivalschool ter beschikking en maakt gebruik van ons schoolplein. Peuterspeelzaal De Karbonkel biedt aan kinderen tussen de 2½ en 4 jaar een plek om te spelen, een plek waar het andere kinderen kan ontmoeten en waar het kind zich in vrijheid kan en mag ontwikkelen.

Spiekmanlaan 16
6824 DL Arnhem
administratie@parcivalschool.nl
026–32 13 174
Naar de website

Foto impressie

Locatie & routebeschrijving

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023