praktijk

Klasindeling

Op vrijescholen hanteren we de begrippen kleuterklas en onderbouwklassen (wij noemen de middelbare school de bovenbouw) als volgt: 

- Kleuterklas (groepen 1 en 2)

- Klas 1 (groep 3) tot en met klas 6 (groep 8)

 

Op de vrijeschool is de kleutertijd nog echt kleutertijd: vanuit het spel wordt de ontwikkeling van de kinderen gevoed en begeleid. Ook de cognitieve ontwikkeling in taal- en rekenen. Daarom spreken wij ook van ‘de kleuterklas’  en niet van groep 1 en groep 2. Na de kleutertijd gaan de kinderen naar de 1e klas: een grote overgang. Kinderen zijn er dan aan toe om in het onderwijs-leerproces te stappen. Wel is het zo dat er een doorgaande leerlijn zichtbaar is vanuit de kleuterklas naar klas 1. Datgene wat de kinderen zich in de kleuterklas hebben eigen gemaakt, geleerd hebben, nemen zij mee naar de 1e klas om zich er dan verder in te kunnen verdiepen.

 

Schooltijden

We werken met een continurooster. In de middagpauze eten de kinderen samen en gaan daarna buiten spelen. In de praktijk blijkt dat goed te werken, ook voor de ouders. De jonge kinderen hebben tot 12.50 uur les en de oudere leerlingen tot 14.30 uur.

 

Vaklessen

De lessen die worden gegeven door onze vakleerkrachten volgen soms een andere groeps- of klassenindeling. Vaklessen zijn muziek, schilderen, tekenen, vormtekenen, boetseren, handwerken, handvaardigheid, bewegingsvakken en euritmie. In de hogere groepen krijgen de leerlingen ook beweging, tuinbouwlessen, omgaan met de computer. Er is koorklas en een schoolorkest. De leerlingen starten jong met het leren van een vreemde taal. Maar liefst twee vreemde talen worden onderwezen, eerst Engels en later ook Duits en Frans.

 

Periodeonderwijs

Iedere dag zijn de eerste twee uren in alle klassen bestemd voor een hoofdvak. Dan werken we drie of vier weken achter elkaar in die uren aan dit ene vak. Daarom heet het “periodeonderwijs”. Er wordt individueel, in groepen of klassikaal gewerkt. Kunstzinnige invulling en expressie zijn hierbij belangrijk. De leerstof brengt een verdieping van de lesstof en sluit aan bij de leeftijdsfase van het kind. Waarom periodeonderwijs? Na elke inademing volgt een uitademing. Als je iets tot je hebt genomen heeft het tijd nodig om verteerd te worden, c.q. eigen gemaakt te worden.

 

Taal en rekenen

Deze twee vakken zijn niet alleen een hoofdvak, maar komen daarnaast ook in het reguliere rooster terug. Voor alle vakken geldt dat we naar een groter geheel kijken. Bijvoorbeeld: Taal is meer dan lezen, spellen en grammatica. Het is ook muziek, luisteren en ritme.

 

Extra Zorg

Voor kinderen die extra aandacht nodig hebben bij het leren en de sociaal-emotionele ontwikkeling bieden wij extra begeleiding. Wij hebben een Intern Begeleider die ook Remedial Teaching geeft.

 

Jaarfeesten

De seizoenen en de jaarfeesten vieren we. Soms gezamenlijk en soms per klas, de ene keer uitgebreid dan andere keer meer ingetogen. Altijd is het onderdeel van de lesstof. Ouders zijn bij het vieren van de feesten betrokken, waardoor het sociale verband in de school versterkt wordt. We kijken een stapje verder en bereiden het feest met zorg voor. Zo is St. Maarten niet alleen het herfstfeest met een lampionnenoptocht maar ook het feest waar het delen met anderen centraal staat.

Onze jaarfeesten zijn: Michaelsfeest (september), St. Maarten (november), Advent (december), St. Nicolaas (december), Kerst (december), Driekoningen (januari), Palmpasen, Pasen/Lentefeest, Pinksteren, St. Jan (juni).