voor ouders

In de huidige tijd van versnelde verandering, groeiende keuzemogelijkheden en toenemende verwachtingen van onze omgeving, biedt vrijeschoolonderwijs een meerwaarde. In onze optiek gaat onderwijs namelijk verder dan goed lezen, rekenen en algemene kennis. Onderwijs dient in dienst te staan van persoonlijkheidsvorming. Van creativiteit, zelfkennis, emotionele intelligentie, zelfexpressie, zelfstandigheid en sociale vaardigheden. Om daarmee samen met ouders onze kinderen te leren zelf betekenis en richting aan hun leven te geven. Zodat kinderen uitgroeien tot sterke persoonlijkheden die hun plek vinden in en vormgeven aan de toekomstige maatschappij.

De Athenascholen geven als basisscholen en in Brummen, als school voor speciaal onderwijs, deels op hun eigen wijze vorm aan vrijeschoolonderwijs. De geschiedenis, omgeving en organisatiecultuur verschillen van school tot school. Wat ons bindt is de overtuiging dat we met elkaar sterker staan en meer kwaliteit kunnen bieden. Wij voeren  een gezamenlijk personeel en financieel beleid en delen kennis met elkaar. Hierbij worden de scholen vanuit het bestuurskantoor in Deventer met raad en daad ondersteund.

Lees meer over de uitgangspunten van het vrijeschoolonderwijs en hoe deze op onze scholen in praktijk vorm krijgen. Tevens verwijzen wij u graag naar veelgestelde vragen

Interesse om persoonlijk nader kennis te maken? Op de verschillende Athena-scholen worden informatiemiddagen of -ochtenden georganiseerd. Daarnaast is het ook leuk eens te gaan kijken tijdens een van onze jaarfeesten. U bent daar op iedere school van harte welkom! Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen of, beter nog, direct met de school van uw keuze

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023