Michaëlschool

De Michaëlschool aan de Hercules Seghersstraat in Leeuwarden is de enige vrijeschool voor basisonderwijs in de provincie Friesland. Daarmee bedienen wij de hele regio. Een deel van onze de leerlingen van buiten de stad komt met een schooltaxi of het openbaar vervoer naar school.

Van oudsher werken wij met een continurooster: de kinderen blijven bij een lange dag tussen de middag op school, eten dan gezamenlijk en zijn altijd onder begeleiding van leerkrachten (niet van ouders). Samen met de Stichting Kinderopvang Friesland, vormen wij een Integraal Kindcentrum (IKC), waarmee wij opvang en onderwijs bieden aan kinderen van 1,5 tot 13 jaar. School en kinderopvang werken beide vanuit het antroposofisch gedachtegoed van Rudolf Steiner.

We hebben een team dat samen het onderwijs wil vormgeven en de zorg dragen voor kinderen die extra hulp, steun of begeleiding nodig hebben. Samen zijn zij de mensen die het onderwijs vormgeven en de zorgdragen voor kinderen die extra hulp, steun of begeleiding nodig hebben.

Onze school is gehuisvest in een prachtig organisch gebouw waarin licht, warmte en duurzaamheid centraal staan. Een gebouw dat bewustzijn voor kwaliteit uitstraalt en een kindvriendelijke sfeer ademt. En op het schoolterrein is een moestuin ingericht waarin de kinderen tuinbouwonderwijs krijgen. Niet alleen met de neus in de boeken of achter de computer, maar ook samen met klasgenootjes met de spade in de grond!

Hercules Seghersstraat 3
8932 DG Leeuwarden
info@michaelschoolleeuwarden.nl
058 212 7740
Naar de website

Foto impressie

Locatie & routebeschrijving

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023