Inspiratie & plezier in leren

Vrijescholen Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in  Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt.
Bekijk onze scholen

“Bloeiend vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen.’’

Aandacht voor het individuele kind

Athena is een stichting die vijftien vrijescholen in Noord, Oost en Midden Nederland vertegenwoordigt. Naast veertien basisscholen is er een school voor speciaal onderwijs (voor kinderen van 4 tot 20 jaar). Naast de ondersteuning van de aangesloten vrijescholen zetten wij ons in om vrijeschoolonderwijs in het algemeen te bevorderen.
Bekijk onze scholen

Betekenisvolle
samenhang

Wij streven naar betekenisvolle samenhang tussen pedagogie, onderwijsinhoud, (school)omgeving en inrichting die zichtbaar wordt in het handelen van de leerkracht, de schoolleider en de ondersteuner. De samenhang wordt zichtbaar in het rooster, de compositie van periode- en vaklessen en de manier waarop we omgaan met ieder individueel kind ten opzichte van het geheel van de klas of de groep.
Onze uitgangspunten

Onze
vrijescholen

Hiernaast vindt u de vijftien scholen die bij ons zijn aangesloten. 

Interesse om kennis te maken?

Op de verschillende Athena-scholen worden informatiemiddagen of -ochtenden georganiseerd. Daarnaast is het ook leuk eens te gaan kijken tijdens een van onze jaarfeesten. U bent daar op iedere school van harte welkom! Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen of, beter nog, direct met de school van uw keuze.
© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023
arrow-leftarrow-right