Widar

Widar Vrijeschool is vanaf het ontstaan een school met een eigen karakter, nuchter en met een open blik naar de wereld om zich heen. In het team van Widar werken jonge leerkrachten die met enthousiasme modern vrijeschoolonderwijs willen geven en leerkrachten die vanaf het begin betrokken zijn geweest bij de Vrijeschool Groningen.

Widar Vrijeschool is de enige vrije basisschool in de provincie Groningen en gevestigd in het centrum van de stad Groningen. De school telt rond de 400 leerlingen verdeeld over 18 groepen en kenmerkt zich door de warme sfeer, waarbij leerlingen veel persoonlijke en liefdevolle aandacht krijgen.
Widar werkt nauw samen met de antroposofische kinderopvang (0-4) en BSO (4-12) Toverlantaarn – Doppejan.
Vanuit de peuterspeelgroep Doppejan (2-4) komen bijna alle kinderen naar de Widar vrijeschool. Na acht jaren Widar basisonderwijs stromen de meeste leerlingen uit naar het Parcival College (vrijeschool voortgezet onderwijs). Allen werken wij vanuit de antroposofische visie aan een doorgaande ontwikkelings- en leerlijn van 0-18 jaar. De diverse locaties bevinden zich allemaal inde Rivierenbuurt.

Ons schoolgebouw aan de Merwedestraat is onder leiding van architect Gerrit Korteweg in 1995 verbouwd tot een schoolgebouw met een herkenbaar eigen karakter. De witte steen en het gele houtwerk geven de school een moderne maar ook vriendelijke en zonnige uitstraling. Wij zijn trots op onze prachtige natuurspeelplaats! Water, aarde, zand, boomstammen en struiken: kinderen doen ontdekkingen met elkaar.

Onze school ligt op 5 minuten loopafstand van het centrale bus- en treinstation Groningen; een voordeel want de school voorziet naast stedelijk ook regionaal in een behoefte. Wij werken met een continurooster: de kinderen blijven tussen de middag op school en eten dan gezamenlijk onder begeleiding van leerkrachten. 

Op de Widar Vrijeschool willen we met het onderwijs en de begeleiding zoveel mogelijk aansluiten bij de eigenheid en belevingswereld van het kind, waarbij ons motto is:

 “Worden wie je bent in een wereld die je kent”

Merwedestraat 41
9725 KA Groningen
info@widarvrijeschool.nl
050-5251663
Naar de website

Foto impressie

Locatie & routebeschrijving

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023