perspectief

Rijk onderwijs is voor ons: een breed aanbod aan vakken en activiteiten die in samenhang met elkaar staan. Rijk aan beelden, taal en (zintuigelijke) ervaringen. Rijk aan mogelijkheden voor elk kind zich op zijn eigen manier te ontwikkelen. Wij willen inzichtelijk maken hoe de leerwinst over de jaren heen tot stand komt, niet alleen op de cognitieve aspecten, maar ook op het gebied van kunstzinnige, technisch-ambachtelijke en bewegingsaspecten.

Vrijescholen Athena Perspectief 

Plezier in leren ontstaat wanneer kinderen uitgedaagd worden op alle gebieden. Wanneer onderwijs betekenisvol is, het goede biedt en leidt tot succeservaringen. Plezier in leren betekent niet dat alles ‘leuk’ hoeft te zijn. De ontwikkeling van de wil, leren door een zure appel heen te bijten, uitdagingen aangaan en het ontwikkelen van goede gewoontes dragen bij aan de ontwikkeling van leervermogens en zelfvertrouwen.

 

Wij vinden dat kinderen in de loop van de basisschool steeds zelfstandiger en bewuster met hun eigen leerproces moeten leren omgaan. In de loop van de jaren worden veel mooie dingen gemaakt en ontwikkeld, die bijvoorbeeld in een (digitaal) portfolio kunnen worden bijgehouden. De regie van het leerproces ligt nu nog te veel bij de leerkracht. Wij willen stimuleren dat deze regie meer bij de kinderen zelf terecht gaat komen.

 

Vrijescholen Athena perspectief Veel leer- en gedragsproblemen vinden hun oorsprong in zwakke taalontwikkeling. Uit onderzoek blijkt dat vroege signalering van een taalachterstand en inzet van bijvoorbeeld logopedie bij kinderen in de kleuterleeftijd een zeer positief effect kan hebben op latere leerprestaties en harmonische ontwikkeling12. Wij willen hier de komende jaren aandacht aan besteden en onderzoeken hoe wij de ontwikkeling van het taal-spraakcentrum bij kinderen op jonge leeftijd beter kunnen stimuleren.