Parcivalschool

Zwanebloemlaan 4

6832 HG Arnhem

 

026–32 13 174

administratie@parcivalschool.nl


 

Parcivalschool in Arnhem streeft voor haar 210 leerlingen naar kwalitatief hoogstaand vrijeschoolonderwijs dat bij deze tijd en plaats past. Wij zijn trots op de goede resultaten van onze school waarin ouders, leerkrachten, Medezeggenschapsraad, Bevoegd gezag en Onderwijsinspectie vertrouwen hebben. 

 

Wij hebben 19 medewerkers en ook is er een conciërge, 2 intern begeleiders, een administratrice, een directeur en vakleerkrachten voor muziek, handwerken, euritmie en gymnastiek en koorzang. Ook bieden wij verrijkingsonderwijs waarin drie groepen 'leren leren' en twee groepen kunstzinnig werken. Daarnaast is er remedial teaching.

 

Voor het schooljaar 2014-2015 zijn de klassen 3 en 6 (oftewel groepen 5 en 8) vol. Daardoor kunnen we voor deze onderbouwklassen helaas geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen. Voor de andere klassen zijn er zes keer per jaar podiumpresentaties waarbij ouders en belangstellenden van harte welkom zijn.

 

In onze drie kleuterklassen zitten kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar. Het dag-, week- en jaarritme zijn heel belangrijk in de kleuterklas. Ze geven vertrouwen en veiligheid. Iedere donderdag van 10.00 tot 12.00 uur is het mogelijk om te kijken in de kleuterklas.  Onder het genot van een kopje thee of koffie krijgt u een indruk van een dag in de kleuterklas.  Aanmelden is niet nodig. U bent van harte welkom!

 

De buitenschoolse opvang wordt verzorgd door BSO Kindercentrum De Santekraam. Zij heeft één huiskamer in de Parcivalschool ter beschikking en maakt gebruik van ons schoolplein. Peuterspeelzaal De Karbonkel biedt aan kinderen tussen de 2½ en 4 jaar een plek om te spelen, een plek waar het andere kinderen kan ontmoeten en waar het kind zich in vrijheid kan en mag ontwikkelen.

Foto-impressie

Locatie en routebeschrijving