visie

Bloeiend vrijeschoolonderwijs in gezonde scholen waarin de kiem van het eigen levensdoel van het kind tot wasdom kan komen. Waarin de jonge mens met zelfvertrouwen, zelfbewustzijn, inspiratie en plezier in leren is toegerust voor goede en zekere stappen in het leven.

 

Vrijeschool Athena VisieDoor te blijven werken aan de kwaliteit van ons onderwijs, door goede en transparante communicatie en door te luisteren naar wat onze partners en stakeholders te zeggen hebben willen wij het vrijeschoolonderwijs tot een vanzelfsprekend en goed alternatief maken.

 

Om dit te bereiken is een gedegen bedrijfsvoering op de school en binnen Athena als geheel een vereiste. De stichting wil uitgroeien tot een robuuste organisatie, die tegen een stootje kan, innovatief is en een voorbeeld kan zijn voor anderen.

 

De Athena-scholen behouden hun eigen stijl en ‘couleur locale’ maar er is een zinvolle en doorgroeiende samenwerking tussen de scholen onderling en het stafbureau in Deventer. 

 

 

Wij willen onze visie verwezenlijken door (onze missie):

 

  • Het aanbieden van onderwijs op basis van de antroposofische uitgangspunten van Rudolf Steiner 
  • Het bevorderen, steunen en in stand houden van het vrijeschoolonderwijs in het midden, oosten en noordoosten van Nederland 
  • Samen te werken met de overheid en andere onderwijsinstellingen, organisaties en (rechts)personen die eenzelfde dan wel aanverwante doelen nastreven
  • Het leveren van bijdragen aan de ontwikkeling van vrijeschoolpedagogiek en didactiek en het ondersteunen en stimuleren van onderzoek
  • Het bevorderen en faciliteren van antroposofische opvoedkunst voor kinderen van 0-14 jaar