strategy map

Hieronder onze strategy map: een schema dat de samenhang tussen de verschillende onderdelen van de strategie samenvat en uitbeeldt. Het biedt een kort overzicht met een logische samenhang tussen visie, missie, kernwaarden en doelstellingen. De doelstellingen zijn daarbij op verschillende lagen van de organisatie toegespitst.


Athena Strategy Map Visie en kernwaarden

 

 

 

 

 

Athena Strategy Map Doelen