netwerk

Als stichting vinden we het van groot belang om op de hoogte te zijn en te blijven van ontwikkelingen in het vrijeschoolonderwijs. We werken daarom nauw samen met verschillende netwerkorganisaties op het gebied van vrijeschoolonderwijs.

 

Vereniging van Vrijescholen

Vereniging van Vrijescholen bevordert en ondersteunt de verdere ontwikkeling van de pedagogie en de kwaliteit van het vrijeschoolonderwijs. Alle door de vrijeschoolbeweging erkende vrijescholen zijn verenigd in Vereniging van Vrijescholen. Naar website> 

 

Ithaka

Stichting Vrijescholen Ithaka zet zich in om het vrijeschoolonderwijs in de regio Noord- en Zuid-Holland te stimuleren, te promoten en verder te ontwikkelen. Naar website> 

 

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland (VSNON)

Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland heeft vier vestigingen in Zutphen en één in Groningen. Naar website> 

 

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland

Samenwerkende Vrijescholen Zuid-Holland is een samenwerkingsverband van de Leeuwenhartschool in Oud-Beijerland, de Dordtse Vrije School in Dordrecht, de Rudolf Steiner School in Rotterdam en Krimpen ad IJssel, de Vrije School Vredehof in Rotterdam , de Vrije School Widar in Delft en Basisschool Wonnebald in Den Haag. Naar website> 

 

Stichting Pallas

Stichting Pallas verenigt 14 vrijescholen voor primair onderwijs in Midden- en Zuid Nederland. Naar website>

 

Vrijeschool PABO

Vrijeschool PABO (voorheen Helicon) leidt docenten op voor de ruim honderd vrijebasisscholen in Nederland en België en voor reguliere basisscholen. Naar website>

 

IHF Internationaal Hulpfonds

Wij ondersteunen Stichting Internationaal Hulpfonds (IHF) bij het helpen van projecten buiten Nederland die vernieuwing van opvoeding en onderwijs nastreven met de vrijeschoolpedagogie als uitgangspunt. Lees meer> 

 

BVS schooladvies

We werken nauw samen met deze begeleidingsdienst voor vrijescholen en onze scholen worden door dit onderwijsadviesbureau op inhoudelijk niveau goed ondersteund. Naar website>