Laatste nieuws

Athena is weer begonnen

We zijn weer begonnen!

Recent nieuws

Alle Athenascholen weer open.

Op alle Athenascholen wordt sinds 8 juni weer aan hele groepen lesgegeven. De eerder gecommuniceerde afspraken ten aanzien van o.m. halen en brengen blijven voorlopig ongewijzigd. Over of, hoe en wanneer schoolevenementen kunnen doorgaan communiceert de directie van de school.

Athenascholen na de meivakantie weer open

Alle Athenascholen gaan op 11 mei weer open. De scholen hebben gezamenlijk besloten halve groepen om en om les te geven. Ouders ontvangen 24 april een brief van het bestuur en voor 1 mei de uitwerking voor hun school van de directie. Schoolevenementen zijn vooralsnog afgelast of opgeschort tot na 1 juni. 

Strategisch Beleid Athena

Strategisch beleid Athena 2019-2023 Sinds het schooljaar 19-20 is er een nieuw meerjaren beleidsplan waarin Athena aangeeft hoe zij zich de ontwikkeling van de scholen de komende jaren voorstelt. De aandacht concentreert zich op vier thema's: identiteit, kwaliteit, werkgeverschap en professionaliteit. Wij nodigen u uit het plan te bekijken of te downloaden via deze link. De […]

Maatregelen rondom Coronavirus

Vanaf maandag 16 maart 2020 zijn ook alle bij Athena aangesloten scholen voor de meeste kinderen gesloten. Op de scholen geldt een beperkte opvangmogelijkheid zoals aangeraden door het ministerie. Scholen kiezen zelf voor oplossingen voor thuiswerk, online of off-line en worden daarbij ondersteund vanuit het bestuursbureau en de Vereniging van Vrijescholen.  Communicatie met ouders en […]

© Vrijescholen Athena, 2019 – 2023