Nieuws

Jaarverslagen Athena Sommige mensen konden het jaarverslag van Athena over 2016 niet vinden op onze website. Er was een technisch probleempje dat nu ge… 03-10-17 Athena steunt actie salaris leerkrachten Athena steunt actie om salaris leerkrachten Directies en bestuur van Athena willen de leerkrachten ondersteunen om actie te voeren… 07-06-17 Leerroute vrijeschool Deventer VO van start   Na wat onzekerheden de afgelopen maanden is de start van een vrijeschool leerroute VO in Deventer nu een feit. Na de zomer … 13-04-17 Plannen Staatssecretaris Dekker Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen &n… 04-03-16 Kind en leraar staan centraal in strategisch beleid van Athena De samenstellers vonden het van groot belang dat we ons Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 zoveel mogelijk richten op de tw… 05-09-15 Maak kennis met de vrijescholen van Athena In een kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden … 20-05-15 Hoe overleven wij de vrijeschool In het Volkskrant katern van 7 maart stond een leuk artikel. Dat vond ik althans. Het beschrijft de onwennigheid en ‘bijzon… 10-03-15 Eindexamenresultaten vrijeschool bij de absolute top! Athena feliciteert haar zusterorganisatie VSNON, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland, met de behaalde examenresult… 10-12-14 Onderzoek naar waarde(n) vrijeschoolonderwijs In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Aziza Mayo (1975) de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzett… 07-11-14 Athena-scholen in beeld Om belangstellenden een beter beeld van hun school te geven, presenteren steeds meer Athena-scholen zich ook door middel van film.… 01-10-14 Nieuwe bestuurder Athena is Peronnik Veltman Sinds 1 april 2014 is Peronnik Veltman aangetreden als bestuurder van de stichting Vrijescholen Athena. Nadat zijn voorganger, Ge… 15-04-14 Flinke groei Athena in 2013 Een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt. Het t… 01-10-13 Vertrek Geert Looyschelder als bestuurder Athena Geert Looyschelder zal per 1 november aanstaande Stichting Vrijescholen Athena gaan verlaten. De afgelopen vierenhalf jaar was hij… 30-09-13 Kleine vrijescholen werken al samen Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat op 25 juni met de Tweede Kamer in gesprek over de plannen die hij heeft met klei… 21-06-13 Nieuwe vrijeschool in Oost Groningen? Een groep enthousiaste ouders onderzoekt de mogelijkheid om in een leegstaand school-gebouw in Nieuw Scheemda een nieuwe Vrije Pla… 22-05-13 Directeur De Kleine Prins over kleine scholen Het advies van de onderwijsraad om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, doet veel stof opwaaien bij de kleine … 20-03-13 Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen… 04-02-13

Plannen Staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen

 

Gedachte achter wetswijziging

Het idee van de staatssecretaris is om het grondwetsartikel artikel 23 te moderniseren. In dit artikel wordt o.a. geregeld dat scholen die vanuit een bepaalde geloofs- of levensovertuiging werken – zoals Katholiek, Christelijk of Antroposofisch – een zekere bescherming genieten tegen opheffing. In de Wet op het Primaire Onderwijs is het zo geregeld dat als er in een straal van 5 kilomeer geen school is met dezelfde signatuur/denominatie, de betreffende school niet hoeft worden opgeheven als zij 5 jaar onder de opheffingsnorm is gebleven (artikel 153 lid 4 WPO).

 

Op grond van adviezen van de Onderwijsraad en andere maatschappelijke organisaties werkt de minister aan een aanpassing van de wet. Het doel is dat er een verbreding komt van het onderwijsaanbod. Wanneer er genoeg (potentiële) ouders zijn die een bepaalde school met een onderwijskundige visie voor hun kinderen wensen, zou het gemakkelijker moeten worden zo’n school te stichten. Momenteel is het stichten van een nieuwe school – dus ook een vrijeschool – vrijwel ondoenlijk.

 

Met het vergemakkelijken van het stichten van nieuwe scholen, zou de uitzonderingspositie van de denominatie – zoals antroposofisch onderwijs nu is – verdwijnen.

Mogelijke gevolgen over 10 jaar

De gevolgen voor de Athenascholen – en verschillende andere (vrije)scholen – zouden kunnen zijn dat als een school straks met minder dan 100 leerlingen niet binnen 10 jaar daarboven komt, deze zou moeten worden opgeheven. Op dit moment betreft dat onze scholen in Doetinchem (80 ll), Winterswijk (86 ll), Emmen (57 ll), Enschede (90 ll) en mogelijk Oldenzaal (107 ll).

 

Vanuit de Vereniging van Vrijescholen, de Vereniging van Bijzondere Scholen en andere belangengroepen, wordt er nog druk gelobbyd en gesproken met de staatssecretaris. Het punt is dat we aan de ene kant graag willen dat het gemakkelijker wordt om een nieuwe school te stichten, maar dat we ook de scholen in bijvoorbeeld krimpgebieden kunnen blijven behouden. U kunt hierover onder andere lezen op de website van de Vereniging van Vrijescholen (http://www.vrijescholen.nl/3078/internetconsulatie-nieuw-wetsvoorstel).

Conclusie

Op dit moment is er nog geen wet of grondwetswijziging die het beleid op korte termijn kan veranderen. Onze belangenbehartigers brengen bij de staatssecretaris de risico’s onder de aandacht dat met name langs de oostgrens van ons land de gevolgen van een te hoge opheffingsnorm de diversiteit van het onderwijsaanbod kan frustreren. En dat was nu net niet de bedoeling van de wetswijziging.

Athenascholen werken zelf hard aan het instandhouden en zelfs vergroten van het leerlingenaantal.

04-03-2016 | Auteur: Peronnik Veltman