Plannen Staatssecretaris Dekker

Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen

 

Gedachte achter wetswijziging

Het idee van de staatssecretaris is om het grondwetsartikel artikel 23 te moderniseren. In dit artikel wordt o.a. geregeld dat scholen die vanuit een bepaalde geloofs- of levensovertuiging werken – zoals Katholiek, Christelijk of Antroposofisch – een zekere bescherming genieten tegen opheffing. In de Wet op het Primaire Onderwijs is het zo geregeld dat als er in een straal van 5 kilomeer geen school is met dezelfde signatuur/denominatie, de betreffende school niet hoeft worden opgeheven als zij 5 jaar onder de opheffingsnorm is gebleven (artikel 153 lid 4 WPO).

 

Op grond van adviezen van de Onderwijsraad en andere maatschappelijke organisaties werkt de minister aan een aanpassing van de wet. Het doel is dat er een verbreding komt van het onderwijsaanbod. Wanneer er genoeg (potentiële) ouders zijn die een bepaalde school met een onderwijskundige visie voor hun kinderen wensen, zou het gemakkelijker moeten worden zo’n school te stichten. Momenteel is het stichten van een nieuwe school – dus ook een vrijeschool – vrijwel ondoenlijk.

 

Met het vergemakkelijken van het stichten van nieuwe scholen, zou de uitzonderingspositie van de denominatie – zoals antroposofisch onderwijs nu is – verdwijnen.

Mogelijke gevolgen over 10 jaar

De gevolgen voor de Athenascholen – en verschillende andere (vrije)scholen – zouden kunnen zijn dat als een school straks met minder dan 100 leerlingen niet binnen 10 jaar daarboven komt, deze zou moeten worden opgeheven. Op dit moment betreft dat onze scholen in Doetinchem (80 ll), Winterswijk (86 ll), Emmen (57 ll), Enschede (90 ll) en mogelijk Oldenzaal (107 ll).

 

Vanuit de Vereniging van Vrijescholen, de Vereniging van Bijzondere Scholen en andere belangengroepen, wordt er nog druk gelobbyd en gesproken met de staatssecretaris. Het punt is dat we aan de ene kant graag willen dat het gemakkelijker wordt om een nieuwe school te stichten, maar dat we ook de scholen in bijvoorbeeld krimpgebieden kunnen blijven behouden. U kunt hierover onder andere lezen op de website van de Vereniging van Vrijescholen (http://www.vrijescholen.nl/3078/internetconsulatie-nieuw-wetsvoorstel).

Conclusie

Op dit moment is er nog geen wet of grondwetswijziging die het beleid op korte termijn kan veranderen. Onze belangenbehartigers brengen bij de staatssecretaris de risico’s onder de aandacht dat met name langs de oostgrens van ons land de gevolgen van een te hoge opheffingsnorm de diversiteit van het onderwijsaanbod kan frustreren. En dat was nu net niet de bedoeling van de wetswijziging.

Athenascholen werken zelf hard aan het instandhouden en zelfs vergroten van het leerlingenaantal.

04-03-2016 | Auteur: Peronnik Veltman