Vertrek Geert Looyschelder als bestuurder Athena

Geert Looyschelder zal per 1 november aanstaande Stichting Vrijescholen Athena gaan verlaten. De afgelopen vierenhalf jaar was hij werkzaam als bestuurder van deze stichting, waartoe 14 vrije-scholen uit Noord- en Oost-Nederland behoren. In de acht jaren daarvoor was Geert Looyschelder ook in andere functies binnen de vrijeschoolwereld actief, onder andere als directeur van de Geert Groote School (locatie Hygiëaplein) te Amsterdam , in verschillende functies binnen de Vereniging voor Vrijescholen en als columnist voor het tijdschrift de Seizoener. Na ruim twaalf jaar vrijescholen treedt hij per 1 november in dienst als directeur-bestuurder van het openbaar onderwijs in Hilversum.

 

Leo Mink, voorzitter van de Raad van Toezicht van Athena, noemt het vertrek van de bestuurder “een fors verlies voor onze stichting; we raken een deskundige en betrokken bestuurder kwijt. Onze stichting staat er in vele opzichten beter voor dan vierenhalf jaar geleden en dat is voor een zeer groot deel aan te merken als zijn verdienste.”

 

De taken van Geert Looyschelder zullen binnen de Stichting Vrijescholen Athena vanaf 1 november tijdelijk door een interim-bestuurder worden overgenomen. De Raad van Toezicht verwacht per 1 februari 2014 een nieuwe bestuurder te kunnen aanstellen. In dat kader is de Raad van Toezicht van Athena in samenspraak met de stafmedewerkers, directeuren en GMR van Athena reeds begonnen aan een wervings- en selectietraject.

30-09-2013 | Auteur: Stichting Vrijescholen Athena