Onderzoek naar waarde(n) vrijeschoolonderwijs

In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Aziza Mayo (1975) de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzetten en uitvoeren naar vrijeschoolonderwijs.

 

Sinds april 2014 is Mayo benoemd tot lector aan de Hogeschool Leiden, waar ook de vrijeschool Pabo is gevestigd. Zij was leerling van de Adriaan Roland Holst (Vrije) School in Bergen, studeerde pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 2004 op het onderzoek ‘Cognitive co-construction in mother-child interaction’.

 

Tijdens een kennismakingsgesprek vertelde Aziza Mayo hoe zij zich de opzet van een aantal belangrijke onderzoekspijlers voorstelt. De belangrijkste vraag waar zij zich mee bezig gaat houden is “wat is goed onderwijs?”oftewel “wat verwachten we precies?”. In tweede instantie komt de vraag “voldoet het vrijeschoolonderwijs aan deze verwachtingen?”.

 

Mayo geeft aan dat zij het niet zo interessant vindt om alleen ‘wetenschappelijk bewijs’ te verzamelen over hoe goed het vrijeschoolonderwijs is. Juist de kritische onderzoekende houding betekent een meerwaarde. Een ander belangrijk aspect van haar onderzoek richt zich op de vraag hoe je op de beste manier de meerwaarde van het vrijeschoolonderwijs kunt laten zien. Naast de reguliere ‘opbrengsten’, die voornamelijk cognitieve ontwikkeling en vaardigheden laten zien, zijn ook de mate van socialisatie en de persoonsvorming zaken waar je vanuit het vrijeschoolonderwijs meer zou kunnen en moeten verwachten. Hoe maak je dat zichtbaar? Daarnaast wordt er gekeken naar wat het vrijeschoolonderwijs karakteriseert en beoogt te bereiken bij het onderwijzen van kinderen. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar didactische aspecten waarmee het vrijeschoolonderwijs zich onderscheidt van andere scholen zoals de kleuterklas en het hoofdonderwijs (periode onderwijs).

 

Een van haar ideeën is om de loopbaan van het kind in een portfolio weer te geven. Hierin ziet zij ook een nadrukkelijker rol voor de ‘eigen regie’ van elk kind weggelegd. De regie ligt wat haar betreft nu nog te vaak en te veel bij de leerkracht. Zij vermoedt dat het van deze tijd is om hierin een verschuiving te bewerkstelligen: van leerkracht naar kind.

 

In lijn met professor en publicist Gert Biesta (Gert Biesta, School of Education & Laboratory for Educational Theory, University of Stirling, UK) vindt zij het belangrijk om de inhoudelijke doelen van het (vrijeschool)onderwijs helder te krijgen. Vervolgens kun je kijken of de onderwijskundige processen – wat er in de klas gebeurt – ook daadwerkelijk leiden tot het verwezenlijken van deze doelen.

 

Naast haar eigen onderzoek, gaat zij ook onderzoek van studenten en leerkrachten stimuleren en faciliteren. Zij stelt zich voor dat er dus ook leerkrachten, mensen uit het veld, in het kader van een master of een promotietraject, waardevolle bijdragen kunnen leveren aan de totale onderzoeksagenda.

 

Een eerste concrete stap bestaat uit een soort literatuurstudie van alle websites, schoolplannen en andere publicaties van vrijescholen in Nederland om te zien wat de scholen zelf aangeven wàt zij willen bereiken en te zien of er aanleiding is om aan te nemen óf  zij dit ook werkelijk bereiken.

 

De doelen voor de komende vier jaar zijn ambitieus, maar bijzonder relevant wat mij betreft. Helder maken wat de doelen zijn, een taal hanteren die voor iedereen begrijpelijk is en nieuwe instrumenten ontwikkelen om de opbrengsten van vrijeschoolonderwijs te kunnen bepalen. Athena wil zeker op de een of andere manier actief participeren in dit onderzoek. Het zou toch mooi zijn als we over een paar jaar echt goed in staat zijn om zowel binnen de vrijeschoolbeweging als daarbuiten nog duidelijker en wetenschappelijk onderbouwd te kunnen uitleggen wat de meerwaarde en de relevantie van deze bijzondere onderwijsvorm nu echt zijn.

07-11-2014 | Auteur: Peronnik Veltman