Nieuwe vrijeschool in Oost Groningen?

Een groep enthousiaste ouders onderzoekt de mogelijkheid om in een leegstaand school-gebouw in Nieuw Scheemda een nieuwe Vrije Plattelandsschool te stichten. Stichting Vrijescholen Athena, waartoe ook al de Widar Vrijeschool uit Groningen Stad behoort, bekijkt de mogelijkheden tot ondersteuning van dit project.

 

‘De Nieuwe Basis’ wil vrijeschoolonderwijs bieden voor de regio. Voor ouders uit het oosten van de provincie Groningen is de stad soms te ver weg, terwijl ze toch graag hun kind(eren) op een vrijeschool zouden willen plaatsten. Nieuw Scheemda ligt zeer centraal ten opzichte van een groot aantal kleine en grote woonkernen in dit deel van de provincie Groningen. Het leegstaande gebouw van de voormalige openbare school biedt volop ruimte deze Vrije Plattelandsschool hier te starten.

 

Een plattelandsschool biedt naast het goede onderwijs ook veel meer: een kalme omgeving met een grote moestuin voor de kinderen. Tijd voor contact met dieren. Op bezoek bij biologische boeren en fruittelers. De veranderende seizoenen en de natuur beleven in een weids landschap.

 

TV Noord besteedt aandacht aan dit initiatief van ouders om een vrijeschool in Nieuw Scheemda in het oosten van de provincie Groningen op te zetten. Zie het filmpje

 

Voor verder informatie, zie: www.denieuwebasis.nl

22-05-2013 | Auteur: