Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen

Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen. Het leerlingenaantal zit in de lift en vrijescholen hebben uitstekende examenresultaten. Bovendien presteren vrijescholen voor voortgezet onderwijs bovengemiddeld in het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Van de dertien vrijescholen voor voortgezet onderwijs komen er maar liefst vier voor in de top tien van scholen die iets extra’s toevoegen.

 

In het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers van december 2012, wordt gekeken naar onderwijsprestaties. Daarnaast is er aandacht voor scholen die extra’s toevoegen aan het onderwijs. In deze lijsten vallen vrijescholen op. Vier havo-afdelingen komen voor in de top tien. In de vmbo-lijst staan twee vrijescholen in de top tien. Vrijescholen hebben hun basiskwaliteit op orde en kunnen meer dan gemiddeld de leerlingen extra’s bieden.

 

Ouders en leerlingen weten dit te waarderen. Het landelijk beeld toont een gemiddelde stijging van het leerlingenaantal van vrijescholen voor voortgezet onderwijs van ruim 22% in acht jaar. Dat betreft een absolute stijging van 1464 leerlingen. Ook voor de scholen voor primair onderwijs is sprake van landelijke groei. Opmerkelijk daarbij is dat er bovengemiddelde groei plaatsvindt in juist de krimpgebieden Limburg en Noord-Brabant.

 

Schoolleiders en ouders geven als redenen voor de groei dat er behoefte is aan veilige en kleinschalige scholen. Ook is voor ouders de afgelopen jaren een stuk inzichtelijker geworden dat vrijescholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen die door de Inspectie van het Onderwijs worden gesteld. Naast cognitieve aspecten zijn met name de persoonlijke aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling en de intensieve ouderbetrokkenheid belangrijke redenen voor aanmelding op de vrijeschool. Vrijescholen onderscheiden zich door de specifieke gerichtheid op deze EQ en SQ gebieden. De kinderopvang heeft hierin een belangrijke functie als voorportaal en als startpunt voor een 'leven lang leren'. Voor elke soort van leren is verbinding en verankering in een sterke sociale omgeving een belangrijke voorwaarde.

 

Toevoeging Athena

 

Ook een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena maakt – ondanks het feit dat de meeste scholen in een krimpgebied liggen – een groei door. De vrijescholen in Apeldoorn, Oldenzaal, Arnhem, Doetinchem en Deventer maken een bovengemiddelde groei door. De Zevenster in Oldenzaal spant de kroon met een stijging van het leerlingenaantal tussen de 20 en 25%. De andere basisscholen binnen de stichting vertonen een stabiel leerlingenaantal.

04-02-2013 | Auteur: Athena