Nieuws

Jaarverslagen Athena Sommige mensen konden het jaarverslag van Athena over 2016 niet vinden op onze website. Er was een technisch probleempje dat nu ge… 03-10-17 Athena steunt actie salaris leerkrachten Athena steunt actie om salaris leerkrachten Directies en bestuur van Athena willen de leerkrachten ondersteunen om actie te voeren… 07-06-17 Leerroute vrijeschool Deventer VO van start   Na wat onzekerheden de afgelopen maanden is de start van een vrijeschool leerroute VO in Deventer nu een feit. Na de zomer … 13-04-17 Plannen Staatssecretaris Dekker Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen &n… 04-03-16 Kind en leraar staan centraal in strategisch beleid van Athena De samenstellers vonden het van groot belang dat we ons Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 zoveel mogelijk richten op de tw… 05-09-15 Maak kennis met de vrijescholen van Athena In een kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden … 20-05-15 Hoe overleven wij de vrijeschool In het Volkskrant katern van 7 maart stond een leuk artikel. Dat vond ik althans. Het beschrijft de onwennigheid en ‘bijzon… 10-03-15 Eindexamenresultaten vrijeschool bij de absolute top! Athena feliciteert haar zusterorganisatie VSNON, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland, met de behaalde examenresult… 10-12-14 Onderzoek naar waarde(n) vrijeschoolonderwijs In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Aziza Mayo (1975) de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzett… 07-11-14 Athena-scholen in beeld Om belangstellenden een beter beeld van hun school te geven, presenteren steeds meer Athena-scholen zich ook door middel van film.… 01-10-14 Nieuwe bestuurder Athena is Peronnik Veltman Sinds 1 april 2014 is Peronnik Veltman aangetreden als bestuurder van de stichting Vrijescholen Athena. Nadat zijn voorganger, Ge… 15-04-14 Flinke groei Athena in 2013 Een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt. Het t… 01-10-13 Vertrek Geert Looyschelder als bestuurder Athena Geert Looyschelder zal per 1 november aanstaande Stichting Vrijescholen Athena gaan verlaten. De afgelopen vierenhalf jaar was hij… 30-09-13 Kleine vrijescholen werken al samen Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat op 25 juni met de Tweede Kamer in gesprek over de plannen die hij heeft met klei… 21-06-13 Nieuwe vrijeschool in Oost Groningen? Een groep enthousiaste ouders onderzoekt de mogelijkheid om in een leegstaand school-gebouw in Nieuw Scheemda een nieuwe Vrije Pla… 22-05-13 Directeur De Kleine Prins over kleine scholen Het advies van de onderwijsraad om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, doet veel stof opwaaien bij de kleine … 20-03-13 Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen… 04-02-13

Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen

Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen. Het leerlingenaantal zit in de lift en vrijescholen hebben uitstekende examenresultaten. Bovendien presteren vrijescholen voor voortgezet onderwijs bovengemiddeld in het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers. Van de dertien vrijescholen voor voortgezet onderwijs komen er maar liefst vier voor in de top tien van scholen die iets extra’s toevoegen.

 

In het onderzoek van onderwijssocioloog Jaap Dronkers van december 2012, wordt gekeken naar onderwijsprestaties. Daarnaast is er aandacht voor scholen die extra’s toevoegen aan het onderwijs. In deze lijsten vallen vrijescholen op. Vier havo-afdelingen komen voor in de top tien. In de vmbo-lijst staan twee vrijescholen in de top tien. Vrijescholen hebben hun basiskwaliteit op orde en kunnen meer dan gemiddeld de leerlingen extra’s bieden.

 

Ouders en leerlingen weten dit te waarderen. Het landelijk beeld toont een gemiddelde stijging van het leerlingenaantal van vrijescholen voor voortgezet onderwijs van ruim 22% in acht jaar. Dat betreft een absolute stijging van 1464 leerlingen. Ook voor de scholen voor primair onderwijs is sprake van landelijke groei. Opmerkelijk daarbij is dat er bovengemiddelde groei plaatsvindt in juist de krimpgebieden Limburg en Noord-Brabant.

 

Schoolleiders en ouders geven als redenen voor de groei dat er behoefte is aan veilige en kleinschalige scholen. Ook is voor ouders de afgelopen jaren een stuk inzichtelijker geworden dat vrijescholen voldoen aan de actuele kwaliteits- en resultaatseisen die door de Inspectie van het Onderwijs worden gesteld. Naast cognitieve aspecten zijn met name de persoonlijke aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van de leerling en de intensieve ouderbetrokkenheid belangrijke redenen voor aanmelding op de vrijeschool. Vrijescholen onderscheiden zich door de specifieke gerichtheid op deze EQ en SQ gebieden. De kinderopvang heeft hierin een belangrijke functie als voorportaal en als startpunt voor een 'leven lang leren'. Voor elke soort van leren is verbinding en verankering in een sterke sociale omgeving een belangrijke voorwaarde.

 

Toevoeging Athena

 

Ook een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena maakt – ondanks het feit dat de meeste scholen in een krimpgebied liggen – een groei door. De vrijescholen in Apeldoorn, Oldenzaal, Arnhem, Doetinchem en Deventer maken een bovengemiddelde groei door. De Zevenster in Oldenzaal spant de kroon met een stijging van het leerlingenaantal tussen de 20 en 25%. De andere basisscholen binnen de stichting vertonen een stabiel leerlingenaantal.

04-02-2013 | Auteur: Athena