Nieuws

Jaarverslagen Athena Sommige mensen konden het jaarverslag van Athena over 2016 niet vinden op onze website. Er was een technisch probleempje dat nu ge… 03-10-17 Athena steunt actie salaris leerkrachten Athena steunt actie om salaris leerkrachten Directies en bestuur van Athena willen de leerkrachten ondersteunen om actie te voeren… 07-06-17 Leerroute vrijeschool Deventer VO van start   Na wat onzekerheden de afgelopen maanden is de start van een vrijeschool leerroute VO in Deventer nu een feit. Na de zomer … 13-04-17 Plannen Staatssecretaris Dekker Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen &n… 04-03-16 Kind en leraar staan centraal in strategisch beleid van Athena De samenstellers vonden het van groot belang dat we ons Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 zoveel mogelijk richten op de tw… 05-09-15 Maak kennis met de vrijescholen van Athena In een kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden … 20-05-15 Hoe overleven wij de vrijeschool In het Volkskrant katern van 7 maart stond een leuk artikel. Dat vond ik althans. Het beschrijft de onwennigheid en ‘bijzon… 10-03-15 Eindexamenresultaten vrijeschool bij de absolute top! Athena feliciteert haar zusterorganisatie VSNON, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland, met de behaalde examenresult… 10-12-14 Onderzoek naar waarde(n) vrijeschoolonderwijs In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Aziza Mayo (1975) de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzett… 07-11-14 Athena-scholen in beeld Om belangstellenden een beter beeld van hun school te geven, presenteren steeds meer Athena-scholen zich ook door middel van film.… 01-10-14 Nieuwe bestuurder Athena is Peronnik Veltman Sinds 1 april 2014 is Peronnik Veltman aangetreden als bestuurder van de stichting Vrijescholen Athena. Nadat zijn voorganger, Ge… 15-04-14 Flinke groei Athena in 2013 Een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt. Het t… 01-10-13 Vertrek Geert Looyschelder als bestuurder Athena Geert Looyschelder zal per 1 november aanstaande Stichting Vrijescholen Athena gaan verlaten. De afgelopen vierenhalf jaar was hij… 30-09-13 Kleine vrijescholen werken al samen Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat op 25 juni met de Tweede Kamer in gesprek over de plannen die hij heeft met klei… 21-06-13 Nieuwe vrijeschool in Oost Groningen? Een groep enthousiaste ouders onderzoekt de mogelijkheid om in een leegstaand school-gebouw in Nieuw Scheemda een nieuwe Vrije Pla… 22-05-13 Directeur De Kleine Prins over kleine scholen Het advies van de onderwijsraad om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, doet veel stof opwaaien bij de kleine … 20-03-13 Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen… 04-02-13

Kleine vrijescholen werken al samen

Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat op 25 juni met de Tweede Kamer in gesprek over de plannen die hij heeft met kleine scholen. Eerder kreeg hij het advies van de Onderwijsraad om scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten. Dat advies heeft hij niet overgenomen: kleine scholen mogen blijven bestaan. In zijn plannen koerst Dekker op meer samenwerking voor kleine scholen, onder andere door samenwerking tussen scholen te stimuleren en door de kleine scholentoeslag af te bouwen.

Binnen de Stichting Vrijescholen Athena werken 13 grotere en kleinere scholen voor primair vrijeschoolonderwijs al vele jaren samen. Van die scholen in Noord- en Oost-Nederland hebben zes locaties minder dan 145 leerlingen. Het zondermeer wegnemen van de huidige kleinescholentoeslag zou die scholen in hun voortbestaan kunnen bedreigen. Door deze maatregel zouden die scholen in totaal ruim 400.000 euro aan jaarlijkse inkomsten mislopen. In plaats van de kleinescholentoeslag koerst Dekker op het stimuleren van regionale en lokale samenwerking, bijvoorbeeld door het toekennen van samenwerkingsbonussen.

Al in 2005 zagen de scholen die Stichting Vrijescholen Athena oprichtten het belang van samen-werking. Athena heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een stevig samenwerkingsverband dat staat voor de instandhouding en ontwikkeling van het vrijeschoolonderwijs in Noord- en Oost-Nederland. De Athena-scholen zijn financieel gezond, de kwaliteit is op orde en ouders zijn tevreden over het onderwijsaanbod. Maar bovenal: het leerlingenaantal groeit. Bij de ene school geleidelijk, bij de andere school snel, in sommige gevallen zelfs met meer dan 20%.

Duidelijk is dat de kleine vrijescholen uit het noorden en oosten van het land al geruime tijd hebben ingezien dat samenwerking loont. Het wegvallen van de kleinescholentoeslag mag de toekomst van die scholen en de samenwerking echter niet in gevaar brengen. Vandaar dat de Stichting Vrijescholen Athena – mocht de kleinescholentoeslag echt wegvallen - aanspraak zal maken op de samen-werkingsbonus die Sander Dekker mogelijk gaat invoeren.

21-06-2013 | Auteur: Geert Looyschelder