Nieuws

Jaarverslagen Athena Sommige mensen konden het jaarverslag van Athena over 2016 niet vinden op onze website. Er was een technisch probleempje dat nu ge… 03-10-17 Athena steunt actie salaris leerkrachten Athena steunt actie om salaris leerkrachten Directies en bestuur van Athena willen de leerkrachten ondersteunen om actie te voeren… 07-06-17 Leerroute vrijeschool Deventer VO van start   Na wat onzekerheden de afgelopen maanden is de start van een vrijeschool leerroute VO in Deventer nu een feit. Na de zomer … 13-04-17 Plannen Staatssecretaris Dekker Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen &n… 04-03-16 Kind en leraar staan centraal in strategisch beleid van Athena De samenstellers vonden het van groot belang dat we ons Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 zoveel mogelijk richten op de tw… 05-09-15 Maak kennis met de vrijescholen van Athena In een kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden … 20-05-15 Hoe overleven wij de vrijeschool In het Volkskrant katern van 7 maart stond een leuk artikel. Dat vond ik althans. Het beschrijft de onwennigheid en ‘bijzon… 10-03-15 Eindexamenresultaten vrijeschool bij de absolute top! Athena feliciteert haar zusterorganisatie VSNON, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland, met de behaalde examenresult… 10-12-14 Onderzoek naar waarde(n) vrijeschoolonderwijs In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Aziza Mayo (1975) de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzett… 07-11-14 Athena-scholen in beeld Om belangstellenden een beter beeld van hun school te geven, presenteren steeds meer Athena-scholen zich ook door middel van film.… 01-10-14 Nieuwe bestuurder Athena is Peronnik Veltman Sinds 1 april 2014 is Peronnik Veltman aangetreden als bestuurder van de stichting Vrijescholen Athena. Nadat zijn voorganger, Ge… 15-04-14 Flinke groei Athena in 2013 Een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt. Het t… 01-10-13 Vertrek Geert Looyschelder als bestuurder Athena Geert Looyschelder zal per 1 november aanstaande Stichting Vrijescholen Athena gaan verlaten. De afgelopen vierenhalf jaar was hij… 30-09-13 Kleine vrijescholen werken al samen Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat op 25 juni met de Tweede Kamer in gesprek over de plannen die hij heeft met klei… 21-06-13 Nieuwe vrijeschool in Oost Groningen? Een groep enthousiaste ouders onderzoekt de mogelijkheid om in een leegstaand school-gebouw in Nieuw Scheemda een nieuwe Vrije Pla… 22-05-13 Directeur De Kleine Prins over kleine scholen Het advies van de onderwijsraad om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, doet veel stof opwaaien bij de kleine … 20-03-13 Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen… 04-02-13

Flinke groei Athena in 2013

Een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt. Het totale aantal leerlingen van deze vrijescholen in het noorden en oosten van het land is in 2013 met 140 gestegen naar 1993 leerlingen, dit betekent een groei van bijna 8%. Daarbij zijn de leerlingenaantallen op 1 oktober 2012 en 1 oktober 2013 met elkaar vergeleken. Een mooi resultaat, temeer omdat een deel van de Athena-scholen gehuisvest is in krimp-gebieden waar het totale aantal kinderen in de basisschoolleeftijd afneemt.

 

Sommige Athena-scholen laten een nog veel hogere aanwas van het leerlingenaantal zien dan het gemiddelde aantal van 8%. Vrijeschool De Zevenster in Oldenzaal bijvoorbeeld spant de kroon en groeit maar liefst met 35%. In drie jaar tijd is het leerlingenaantal op deze school bijna verdubbeld. Basisschool De Noorderkroon in Enschede, één van de kleinere scholen binnen Athena, zit weer in de lift met een groei van 25%. Vrijeschool De Vijfster in Apeldoorn levert een mooie prestatie door met 20% te groeien. Ook de Parcivalschool uit Arnhem kent een fikse groei van maar liefst 17%, tot in totaal 213 leerlingen. Vrijeschool De Esch in Winterswijk (een krimpgemeente) groeit net als de Michaelschool te Leeuwarden met 15%. Basisschool De Stroeten in Emmen, vorig jaar verhuisd naar een prachtig nieuw gebouw, heeft een aanwas van 11%. Ook de Widar Vrijeschool in Groningen groeit met 11% tot maar liefst 241 leerlingen. Ook in het noorden en oosten van het land lijkt het vrijeschoolonderwijs dus nog meer aan populariteit te winnen.

01-10-2013 | Auteur: Geert Looyschelder