Nieuws

Jaarverslagen Athena Sommige mensen konden het jaarverslag van Athena over 2016 niet vinden op onze website. Er was een technisch probleempje dat nu ge… 03-10-17 Athena steunt actie salaris leerkrachten Athena steunt actie om salaris leerkrachten Directies en bestuur van Athena willen de leerkrachten ondersteunen om actie te voeren… 07-06-17 Leerroute vrijeschool Deventer VO van start   Na wat onzekerheden de afgelopen maanden is de start van een vrijeschool leerroute VO in Deventer nu een feit. Na de zomer … 13-04-17 Plannen Staatssecretaris Dekker Staatssecretaris Dekker wil mogelijkheden stichten verruimen en de speciale status van het bijzonder onderwijs laten verdwijnen &n… 04-03-16 Kind en leraar staan centraal in strategisch beleid van Athena De samenstellers vonden het van groot belang dat we ons Strategisch Beleidsplan 2015 – 2019 zoveel mogelijk richten op de tw… 05-09-15 Maak kennis met de vrijescholen van Athena In een kort filmpje proeft u de sfeer in een kleuterklas en ziet u hoe aan oudere leerlingen rekenen en taal spelenderwijs worden … 20-05-15 Hoe overleven wij de vrijeschool In het Volkskrant katern van 7 maart stond een leuk artikel. Dat vond ik althans. Het beschrijft de onwennigheid en ‘bijzon… 10-03-15 Eindexamenresultaten vrijeschool bij de absolute top! Athena feliciteert haar zusterorganisatie VSNON, Stichting De Vrije School Noord en Oost Nederland, met de behaalde examenresult… 10-12-14 Onderzoek naar waarde(n) vrijeschoolonderwijs In nauwe samenwerking met het onderwijsveld zal Aziza Mayo (1975) de komende vier jaar een onderzoeksprogramma ontwikkelen, opzett… 07-11-14 Athena-scholen in beeld Om belangstellenden een beter beeld van hun school te geven, presenteren steeds meer Athena-scholen zich ook door middel van film.… 01-10-14 Nieuwe bestuurder Athena is Peronnik Veltman Sinds 1 april 2014 is Peronnik Veltman aangetreden als bestuurder van de stichting Vrijescholen Athena. Nadat zijn voorganger, Ge… 15-04-14 Flinke groei Athena in 2013 Een groot deel van de basisscholen van de Stichting Vrijescholen Athena heeft het laatste jaar een enorme groei doorgemaakt. Het t… 01-10-13 Vertrek Geert Looyschelder als bestuurder Athena Geert Looyschelder zal per 1 november aanstaande Stichting Vrijescholen Athena gaan verlaten. De afgelopen vierenhalf jaar was hij… 30-09-13 Kleine vrijescholen werken al samen Staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker gaat op 25 juni met de Tweede Kamer in gesprek over de plannen die hij heeft met klei… 21-06-13 Nieuwe vrijeschool in Oost Groningen? Een groep enthousiaste ouders onderzoekt de mogelijkheid om in een leegstaand school-gebouw in Nieuw Scheemda een nieuwe Vrije Pla… 22-05-13 Directeur De Kleine Prins over kleine scholen Het advies van de onderwijsraad om kleine scholen met minder dan 100 leerlingen te sluiten, doet veel stof opwaaien bij de kleine … 20-03-13 Leerlingenaantal vrijescholen blijft stijgen Uit een persbericht van de Vereniging van Vrijescholen (31 januari 2013) blijkt dat landelijk gezien de vrijescholen het goed doen… 04-02-13

Athena steunt actie salaris leerkrachten

Athena steunt actie om salaris leerkrachten

Directies en bestuur van Athena willen de leerkrachten ondersteunen om actie te voeren voor beter salaris.

Het bestuur van Athena onderschrijft de doelen van POinActie. Voor Athena is het van het grootste belang dat leraren alle waardering krijgen die ze verdienen. Die waardering wordt onder meer vertaald in het salaris dat leraren krijgen voor hun werk. Dat er door de jaren heen een groot verschil is ontstaan tussen leraren in het VO en leraren in het PO is niet uit te leggen. Dus laat de politiek dat ook niet proberen uit te leggen, maar laat ze er wat aan veranderen. Er is meer geld nodig in het primair onderwijs voor leraren, ook om ervoor te zorgen dat er meer ruimte ontstaat om buiten de lesgevende taak tijd te hebben om met onderwijsontwikkeling bezig te zijn. Er zijn meer handen in de klas nodig in het bijzonder in grotere klassen en klassen met extra ondersteuningsvragen van kinderen. Binnen Athena hebben we binnen de financiële mogelijkheden die we nu hebben al heel wat bereikt, maar er is meer geld nodig om ervoor te zorgen dat leraren met meer plezier hun werk kunnen doen en in hun kracht worden aangesproken.  

Misschien nog wel belangrijker is het toenemende lerarentekort. In 2020 beloopt dat 6.000 en groeit de jaren daarna naar 16.000. PABO's leveren minder studenten af en de vergrijzing slaat toe. Voor vrijescholen is het nog een extra zorg. De vrijescholen groeien sterk en er is maar een echte vrijeschool PABO (Leiden) die lang niet genoeg nieuwe leerkrachten aflevert. In het Oosten des lands is het zo mogelijk nog nijpender dan in het Westen. Athena zal zich, samen met de Vereniging van Vrijescholen, dan ook hard gaan maken om meer opleidingsmogelijkheden te creëren en enthousiaste leerkrachten om- of bij te scholen. Maar dan moet het beroep wel aantrekkelijker gemaakt worden. Daarom vinden we het dan ook de hoogste tijd voor actie!

07-06-2017 | Auteur: